The Cost of Defects in Construction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, COMESA, Byggnadsekonomi

Yngve Hammarlund

Automation in Construction

Vol. 8 681-687

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06