Långsiktig framgång - reducera fel och slöseri i byggandet
Bok, 2013

Företag och andra organisationer lever med krav och förväntningar på att leverera allt högre kundvärde och att samtidigt förbruka allt färre resurser. Långsiktig framgång syftar i den här boken på att utveckla och fullfölja en genomtänkt strategi för att möta båda dessa krav. Boken handlar i första hand om hur företag kan minska resursförbrukningen genom att minska förekomsten av fel och slöseri, dvs sådan förbrukning av resurser som inte tillför värde för kunden. Att minska slöseri är en ledarskapsfråga, inte minst genom att träna medarbetarna att se den verkliga resursförbrukningen i de egna processerna och att kunna förstå på vilket sätt den tillför värde för kunden. Boken syftar därför till att inspirera och vägleda företagsledare och medarbetare hos företag och andra organisationer till att öka sin konkurrenskraft genom att faktiskt reducera volymen fel och slöseri i sina processer. Men den riktar sig också till högskole- och universitetsstudenter som vill skaffa nya perspektiv på byggande och byggprocesser.

byggprocess

effektivitet

byggindustri

produktivitet

strategi

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Företagsekonomi

ISBN

9789173336314

Mer information

Skapat

2017-10-08