On an interface element for delamination modelling
Licentiatavhandling, 1999

delamination

regularized discontinuity

finite element method

interface element

Författare

Niklas Jansson

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial