Two facets of physics : understanding coherent superconducting transport and how students make sense of physics
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Åke Ingerman

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik