Two facets of physics : understanding coherent superconducting transport and how students make sense of physics
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Åke Ingerman

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08