AIS 1 neck injuries in rear-end car impacts : biomechanical guidelines and evaluation criteria based on accident data and parameter studies
Licentiatavhandling, 2000

seat evaluation

necj injury

accident data

whiplash

car crashes

occupant modelling

erar-end impacts

Författare

Lotta Jakobsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07