Impact of ionic strength on delignification and hemicellulose removal during kraft cooking in a small-scale flow-through reactor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Softwood

Ionic strength

Flow-through digester

Delignification

Hexenuronic acids

Xylan

Kraft pulping

Sodium ion concentration

Författare

Binh Dang

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN) 2000-0669 (eISSN)

Vol. 28 3 358-365

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

DOI

10.3183/npprj-2013-28-03-p358-365

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02