Intermodal Freight Transport - Urban Impact of New Network Operation Principles and Transshipment Technologies
Paper i proceeding, 2001

Författare

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Cities of Tomorrow : Human Living in Urban Areas - Transportation of People and Goods, Göteborg, 23-24 August.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06