Simple scheme for polarization-independent all-optical sampling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mathias Westlund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Bengt-Erik Olsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Photonic Technology Letters

Vol. 16 2108-2110

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06