Barriers to performance-based contracting: A multiple case study in the transport industry.
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Henrik Agndal

Göteborgs universitet

Benedikte Borgström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Mats Harborn

Maria Jobenius

I Su

NOFOMA conference proceedings

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07