Branching processes and cell populations
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Marina Alexandersson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

992-515411-1

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1998:3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05