Microkinetic modelling with global thermodynamic consistency
Poster (konferens), 2008

Författare

Jonas Sjöblom

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Anders Hellman

Göteborgs universitet

Kompetenscentrum katalys

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Bengt Andersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

the 13th Nordic Symposium on Catalysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08