Process Analytical Technology - a bridging concept
Poster (konferens), 2008

Författare

Jonas Sjöblom

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Bengt Lagerholm

Staffan Folestad

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Anders Rasmuson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

IMPACT poster day

Ämneskategorier

Kemiska processer

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07