Environmental Comparative Pharmacology: Theory and application
Kapitel i bok, 2011

Författare

Lina-Maria Gunnarsson

Göteborgs universitet

Duane Huggett

Erik Kristiansson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

Human Pharmaceuticals in the Environment - Current and Future Perspectives. Eds. Brooks B, Huggett D.

85-108
978-1-4614-3419-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

ISBN

978-1-4614-3419-1

Mer information

Skapat

2017-10-07