Tredimensionell modellering av betongens heterogena sammansättning
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Kan betongens förmåga att släppa igenom fukt bestämmas endast genom numeriska beräkningar utan behov av experimentella försök? En tredimensionell modell av betong utvecklas inom ett pågående doktorandprojekt på Chalmers för att kunna besvara den frågan. Modellen används för att studera hur betongens komplexa materialstruktur påverkar betongens diffusionsegenskaper.

diffusion

simuleringar

betong

3D

Författare

Filip Nilenius

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 105 7 56-59

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08