Tredimensionell modellering av betongens heterogena sammansättning
Magazine article, 2013

Kan betongens förmåga att släppa igenom fukt bestämmas endast genom numeriska beräkningar utan behov av experimentella försök? En tredimensionell modell av betong utvecklas inom ett pågående doktorandprojekt på Chalmers för att kunna besvara den frågan. Modellen används för att studera hur betongens komplexa materialstruktur påverkar betongens diffusionsegenskaper.

diffusion

simuleringar

betong

3D

Author

Filip Nilenius

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Fredrik Larsson

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kenneth Runesson

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 105 7 56-59

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017