Poling and characterization of piezoelectric polymer fibers for use in textile sensor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Erik Nilsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Bengt Hagström

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Anja Lund

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Christer Johansson

C Jonasson

Sensors and Actuators, A: Physical

0924-4247 (ISSN)

477-486

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1016/j.sna.2013.08.011

Mer information

Skapat

2017-10-07