Effect of Whole Grain Wheat Versus Refined Wheat Diet on Metabolic Health in Zucker FA/FA Rats
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

lipidomics

microbiota

Zucker fa/fa

Whole grain

Författare

J. P. Godin

Alastair Ross

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

M. Scherer

B. Berger

S. Kochhar

Annals of Nutrition and Metabolism

0250-6807 (ISSN) 1421-9697 (eISSN)

Vol. 63 Suppl. 1. 1337-1337

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08