How to write academic texts. A practical guide
Bok, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

9789144093482