Professionals making judgments : the professional skill of valuing and assessing
Bok, 2013

Författare

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

1137369566

Mer information

Skapat

2017-10-10