From Apprenticeship Genres to Academic Literacy: Problematising Students’ and Teachers’ Perceptions of Communication Activities in an ICL Environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Andreas Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Carl Johan Carlsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Journal of Academic Writing

2225-8973 (ISSN)

Vol. 3 1 67-83

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07