Involvering av resenärer i utveckling av kollektivtrafikfordon
Paper i proceeding, 2013

bussar

utveckling

användare

Kollektivtrafik

Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Nationella konferensen i transportforskning , 22-23 oktober, 2013, Göteborg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Interaktionsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07