Towards automatic resource management in parallel architectures.
Paper i proceeding, 2013

Författare

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

IEEE Parallel Architectures and Compilation Techniques

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08