A Cache System and a Method of Operating a Cache
Patent, 2013

Uppfinnare

Angelos Arelakis

Chalmers, Data- och informationsteknik

Per Stenström

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Angelos Arelakis and Per Stenstrom

US20130311722 A1

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15