Energisk arkitektur: sköna, driftsäkra och energieffektiva byggnader
Bok, 2006

heating

energy efficcient buildings

low energy houses

passive houses

Austria

Germany

architecture

indoor climate

ventlation

Switzerland

buildings

Författare

Annika von Schéele

Chalmers, Arkitektur

Michael Eden

Chalmers, Arkitektur

Carl-Eric Hagentoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

91-7147-943-0

Mer information

Skapat

2017-10-06