Bergman kernels and local holomorphic Morse inequalities
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Robert Berman

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:34

Mer information

Skapat

2017-10-06