Strategizing at the boundaries of firms
Paper i proceeding, 2013

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Presented at the IMP Journal Seminar: Strategy and networks. Euromed Management, Marseille, 11-12 April, 2013

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07