Organizing product recovery in networks – an industrial network perspective
Paper i proceeding, 2013

Författare

Igor Insanic

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Presented at the Nofoma 2013, Chalmers University, Gothenburg, 4-5 June, 2013

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Annan teknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07