Supply Side Organising – Linking Three Overlapping Domains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Ingrid Hessel

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

The IMP Journal

0809-7259 (ISSN)

Vol. 7 1 24-45

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-07