Gibbs states and subshifts of finite type
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1993:30

Mer information

Skapat

2017-10-07