Latency reduction and tolerance in distributed digarital libries
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Jochen Hollmann

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 22

Mer information

Skapat

2017-10-07