Generating motor behaviors for bipedal robots using biologically inspired computation methods
Licentiatavhandling, 2003

behavior organization

behavior generation

motor behavior

bipedal robots

evolutionary algorithms

behavior-based robotics

Författare

Jimmy Pettersson

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06