Arveson's Extension Theorem in *-algebras
Preprint, 2013

Författare

Hossein Esslamzadeh

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07