Algebraic Methods in Functional Analysis
Samlingsverk (redaktörskap), 2014

Redaktör

Ivan Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/978-3-0348-0502-5

ISBN

978-3-0348-0502-5

Mer information

Skapat

2017-10-07