GSS: Towards a Research Program for Global Systems Science
Bok, 2013

High level modelling

computer aided policy making

ICT

Författare

Carlo Jaeger

Patrik Jansson

Chalmers, Data- och informationsteknik

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Sander van der Leeuw

Michael Resch

J. David Tabara

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Building Futures (2010-2018)

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Matematik

Data- och informationsvetenskap

Nationalekonomi

Statsvetenskap

Klimatforskning

ISBN

9783941663-12-1

Mer information

Skapat

2017-10-07