Global Systems Science orientation paper - background material
Rapport, 2013

Författare

Carlo C. Jaeger

Patrik Jansson

Chalmers, Data- och informationsteknik

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Sander van der Leeuw

Michael Resch

J. David Tàbara

Ralph Dum

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Building Futures (2010-2018)

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Social och ekonomisk geografi

Ekonomi och näringsliv

Statsvetenskap

Energisystem

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08