Electrical creation of spin polarization in silicon at room temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Saroj Prasad Dash

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Nature

0028-0836 (ISSN) 1476-4687 (eISSN)

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07