Intermodal Transport in Europe
Rapport, 2001

Författare

Dirk Henstra

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Meddelande - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik: 112

Mer information

Skapat

2017-10-06