Elastic wave propagation in a radially anisotropic medium
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

radial anisotropy

elastic waves

Författare

Anders E Boström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Magnus Johansson

Institutionen för hållfasthetslära

Thomas Svedberg

Institutionen för hållfasthetslära

Geophysical Journal International

0956-540X (ISSN)

Vol. 118 401-410

Ämneskategorier

Maskinteknik