Oscillatory spin-polarized tunnelling from silicon quantum wells controlled by electric field
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Saroj Prasad Dash

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Nature Materials

1476-1122 (ISSN) 1476-4660 (eISSN)

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Fysik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07