On semirigid binuclear ruthenium complexes and DNA : binding modes and kinetics
Licentiatavhandling, 2004

binding kinetics

polarized light spectroscopy

threading

intercalation

SDS-sequestered dissociation

FRET

DNA

ruthenium complexes

Författare

Fredrik Westerlund

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08