Stadsplanering i ett organiskt samhälle
Kapitel i bok, 2013

deltagande dialog inflytande planering stadsutveckling

Författare

Pål Castell

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Chalmers, Arkitektur

Stenberg et al. / Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

126-129
978-91-980300-7-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-980300-7-5

Mer information

Skapat

2017-10-08