Engagement of Oil Immersed Multi-disc Clutches
Paper i proceeding, 1993

Författare

Bengt J H Jacobson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

6th International Power Transmission and Gearing Conference, ASME, Scottsdale, USA, September 13-16, 1992, Volume 2, pp 567-574.

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07