A Modular Model for Gear Shifting in Manual Fixed Ratio Transmissions
Övrigt konferensbidrag, 1996

Författare

Anders Eriksson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Bengt J H Jacobson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

AVEC'96, International Symposium on Advanced Vehicle Control, Aachen, Germany, June 24-28, 1996, pp 985-1000

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07