Modular Modelling and Simulation Tool for Evaluation of Powertrain Performance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Anders Eriksson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Bengt J H Jacobson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

International Journal of Vehicle Design

0143-3369 (ISSN)

Vol. 21 2/3 175-180

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07