Modelling and Simulation of an Electric Hybrid Bus in City Traffic
Övrigt, 1999

Författare

Jan Andersson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Bengt J H Jacobson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07