Optimal Control of an Automotive Powertrain System for increased Driveability
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Jonas Karlsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Bengt J H Jacobson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

AVEC'2000, 5th International Symposium on Advanced Vehicle Control, August 22-24, 2000. Ann Arbor, Michigan USA,

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07