On spectral estimates for the Schrödinger operators in global dimension 2
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Graph Analysis

Eigenvalue Estimates

Dimension 2

Författare

Grigori Rozenblioum

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michail Solomyak

Algebra and Analysis

Vol. 25 3 185-199

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06