Railway Organization: A Preliminary Appraisal of the Swedish Model
Paper i proceeding, 1993

Författare

A. Jensen

Lars Sjöstedt

Institutionen för transportteknik

Johan Woxenius

Institutionen för transportteknik

Selected proceedings of the Sixth World Conference on Transport Research : Lyon '92. Vol. 3, Transport policies = Politiques de transport

2773-2784
2-908558-03-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

2-908558-03-3

Mer information

Skapat

2017-10-07