Proceedings of the 5th International Symposium on Symbolic Computation in Software Science (SCSS 2013)
Samlingsverk (redaktörskap), 2013

symbolic computation

software sciences

formal methods

Redaktör

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik

Temur Kutsia

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07