Special issue on Automated Specification and Verification of Web Systems
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

formal methods

web systems

verification

Författare

Laura Kovacs

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Rosario Pugliese

Universita degli Studi di Firenze

Josep Silva

Universitat Politecnica de Valencia (UPV)

Francesco Tiezzi

Institutions Markets Technologies, Lucca

Journal of Logic and Algebraic Programming

1567-8326 (ISSN)

Vol. 82 8 241-242

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1016/j.jlap.2013.05.007

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-06